VSB-icon.png

Het project

Dit project is ontstaan om de schermsport verder te promoten en een andere doelgroep te targetten. De Vlaamse Schermbond, dankzij Sport Vlaanderen en op termijn met de Vlaamse Trainersschool hebben het project laserschermen ontwikkeld.

Zowel jongeren als volwassenen houden van de surrealistische leefwereld van Star Wars, ook omdat de jeugd steeds meer esports en videogames bekijken als actieve participatie willen we een effectieve sport naar voor brengen als alternatief.

Met behulp van de beleidsfocus laserschermen, werden er actieve lessen opgebouwd voor deelnemers, opleidingen gegeven voor trainers en promotieacties ondernomen.

Doelgroep

Leeftijdscategorie 1

Jongeren vanaf 12 jaar tot 18 jaar

Leeftijdscategorie 2

(Jong)-volwassenen

Lesgevers

Deze lessen kunnen begeleid worden door personen met verschillende achtergronden. Dit kunnen schermtrainers zijn, maar dit is niet noodzakelijk. Ook begeleiders met een pedagogisch diploma en de nodige interesse kunnen bepaalde opleidingen volgen.

Om lesgevers te helpen bij de uitvoering zijn er verschillende documenten te downloaden. Denk aan een papieren handboek maar ook digitaal leerstof. We zullen als federatie ook helpen door middel van uitgewerkte promotiecampagnes.

Leer meer

Terminologie

Terrein

Materiaal/ veiligheid

Scheidsrechter

Het concept

Binnen het laserschermen zijn er vier grote pijlers:

Sportief/combat

Choreografie

Kata

Ludiek

Het project Laserschermen is gebaseerd op een reeds bestaande vorm in Frankrijk. Meer informatie over deze organisatie kan teruggevonden worden op de website: https://www.aslsqy.com

We willen een gevarieerd palet brengen die met elkaar hand in hand gaan. De ene pijler sluit de andere niet uit maar ze vullen elkaar juist aan om een volwaardige laserschermer te worden.

Met het project Laserschermen, wil de Vlaamse Schermbond dat de verschillende doelgroepen zich gezond ontwikkelen. Met het gevarieerde aanbod zullen de schermers zich binnen hun domein zowel op lichamelijk als persoonlijk vlak ontwikkelen.

We zullen op termijn een regionale, nationale en internationale community vormen. Hier zullen ook de nodige initiatieven ondernomen worden met events, competitievormen etc.